Internasjonalt organ varsler om gode tider for terrorister i Norge

Norge svikter når det kommer til kampen mot terrorfinansiering og hvitvasking!

I slutten av desember 2014 vurderte den internasjonale arbeidsgruppen Financial Action Task Force (FATF) Norges hvitvaskingsregelverk og oppfølgende håndheving av lover og regler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Et regelverk som i sin nåværende form har fungert siden den siste oppdaterte norske hvitvaskingsloven kom i 2009.

Kjære terrorister velkommen til Naive Norge!

En av hovedkonklusjonene til FATF ved den ferske rapporten var at Norge mangler en overordnet politikk for å stoppe hvitvasking. FATF mener videre at det er behov for «store forbedringer» på ni av elleve målingsområder, og konklusjonen er dermed en totalslakt av metodikken som vi her til lands forsøker å demme opp for svarte bandittpenger med.

Rapporten fra FATF har avdekket en alvorlig svikt i systemet. Derfor intensiverer vi nå arbeidet med å få på plass gode nok rutiner for oppfølgingen av rapporter om mistenkelige transaksjoner, sier justisminister Anders Anundsen I dag til avisen Dagens Næringsliv.

Norske banker, og deres anti-hvitvaskingskamp - en kamp mot vindmøller

Flere ganger tidligere har jeg etterlyst en mer aktiv og velfungerende tolkning av internasjonale anti-hvitvaskingskrav i Norge, og tiden for å gjøre noe er nå!

Her hjemme har norske banker måttet investere flere hundre millioner i anti-hvitvaskingssystemer, og det med så dårlige resultater at noen andre enn FATF burde stille spørsmål ved hele systemet. Grunnen er enkel!

Norske banker og finansinstitusjoner er sjelden tjent med å demme opp for, eller legge ressurser i å fange opp aktiv hvitvasking. Ikke er det deres primære fokus eller oppgave heller, og bankene skal jo drive bank tross alt. Bankene forsøker etter beste evne å etterleve et regelverk som gir dem pålegg, og det uten annen motivasjon enn finansiell straff ved mangelfulle rutiner. Med slike forutsetninger blir ikke mange skurkekroner fanget opp på hvitvaskingsradaren.Ikke benytter skurkene bare en bank heller, så de stakkars bank ansatte hvitvaskingssjefene blir sittende med en puslespill brikke i hånda mens skurkene ser hele bildet.

Likevel var 2014 et rekord år for antall meldinger om mistenkelige transaksjoner i Norge.

Grunn til å bekymre seg for deg og meg!
Bare byggenæringen i Oslo alene omsetter for hundre milliarder i året, og næringen innrømmer at den er i ferd med å bli spist opp av svart økonomi

Onsdag sist uke la også PST frem en ny trusselvurdering. Hovedkonklusjonen er at ekstrem islamisme fortsatt utgjør den største terrortrusselen mot Norge. PST mistenker at det går store summer ut og inn av Norge som kan brukes til terrorfinansiering. Økokrim har også informert PST om at Norge er blitt brukt som transittland for pengeoverføringer til terrorformål.

Jeg personlig mener at det er på tide å ta frem sterke virkemidler. Hver enkelt bank benytter i dag enorme ressurser, både i datakraft, IT systemer og i andre ressurser som gjør hvitvaskingsanalysearbeidet og deretter rapporterer. Bankene og vi som lovlydige bankkunder har mye å spare på et sentralt nasjonalt system. Nasjonen Norge har ikke råd til å si nei om du spør meg!

Løsningen på problemet - Gå fra mange systemer til ett sentralt system!

I stedet for ulike systemer i alle landets banker så burde bankene betale en avgift for å slippe hvitvaskingsanalysearbeidet. Avgiften bør gå til å dekke et sentralt senter som analyserer finansielle transaksjoner i Norge på tvers av banker, og transaksjonskanaler.  For å dekke kostnaden bør bankene betale en transaksjnsbasert avgift til myndighetene. En avgift som skal benyttes til et sentralt nasjonalt analysesystem.

Politiet og myndighetene må få flere og bedre hvitvaskingsmeldinger

Alternativt kan kanskje myndighetene pålegge bankene å opprette et nasjonalt sentralt system, noe bankene rent økonomisk bør kunne komme samlet bedre ut av rent økonomisk. Dette er også noe myndighetene bør kunne pålegge bankene ved lov.
Hvitvaskere bruker en rekke ulike banker og da hjelper det ikke se bildet ut fra kun en puslespillbrikke som en enkelt bank gjerne representerer. Gi myndighetene en større del av puslespillet så blir kampen enklere.

En bekjempelse av svart økonomi er en kamp mot tyveri av våre felles goder, og da bør man være rustet for kamp ikke jakt på puslespillbrikker tross alt.

Resultatet av en feilslått hvitvaskingskamp, er at du og jeg blir sittende med svarte-Per

 

 

FØLG MEG GJERNE PÅ FACEBOOK HER; https://www.facebook.com/kleivenkjellola

FOR TIPS TIL BLOGGEN SEND EN E-MAIIL TIL KJELL-OLA.KLEIVEN@RIGNORGE.NO

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits