Norske banker er lei av å bli (ID) lurt

De fem siste årene har det forsvunnet 125 800 norske pass. Pass som enten er stjålet, mistet eller solgt på gata.

Det samlede tallet på tapsmeldinger som politiet får øker jevnt og dersom en sammenligner med 2009, var det i 2013 en økning på 36 prosent tapsmeldinger i Norge.

Av de 125.800 passene som ble meldt som tapt var det bare 8824 som ble meldt stjålet. 1505 pass ble meldt savnet i Posten.

Gateverdien for et norsk pass kan i enkelte tilfeller være så mye som 50.000 kroner og bruksverdien for den som får tak i et slik kan være mye verdt. Det er nemlig svært lønnsomt å kunne legitimere seg under falsk flagg.

Bak de økende tapsmeldingene finner vi også en økende fare for ID svindel, ID tyveri, bank svindel og ulovlig opphold i Norge med tilhørende tyveri av velferdsgoder.
De 125 800 passene som er på avveie er registrert i et offentlig register, og man skulle kanskje tro at dette var informasjon bankene og andre med behov for en sjekk kunne gjøre oppslag mot men slik er det ikke.

I 2014 får ikke norske banker og finansinstitusjoner lov til å sjekke om et pass er meldt tapt.

I praksis betyr dette at om en kunde kommer inn i banken og legitimerer seg som meg eller deg med den hensikt å tømme konto eller søke om kreditt i våre navn så vil ikke bankene kunne sjekke om dokumentet er meldt savnet. De vil kunne sjekke om dokumentet er tuklet med eller manipulert om de har ID skannere av det sofistikerte slaget, men om det er en person som ligner passets reelle eier vil kontrollen være ikke eksisterende.

En bankansatt som tok kontakt med meg sa det på følgende sett: «Det er besluttet på Departementsnivå at bankene skal gis tilgang til stjålne/bortkomne pass.
Besluttet for mer enn 5 år siden, men byråkratiet maler!

Konsekvensen av det hele er at bankene står praktisk talt maktesløse i kampen mot ID svindlere og annet tjuvpakk som benytter seg av "look alikes" (ekte pass med en bærer som ligner originalen)

Hvorfor gjør vi det så enkelt for svindlere i Norge? Skal det virkelig så mye til for å la en bank sjekke om et pass er stjålet? I praksis behøver man ikke sende annet enn et dokumentnummer mot en database og returnere et ja, eller nei.

Dette  hadde gitt oss forbrukere økt trygghet!

I mellomtiden har flere banker tatt en annen side av samme sak på alvor ved å investere i systemer som avslører falske pass, men de ekte passene som bæres av «look alikes» er det verre med.
Der står de fortsatt uten tillatelse.

Forstå det den som kan!

 

Følg meg gjerne på facebook her https://www.facebook.com/kleivenkjellola

For tips til bloggen send en e-mail til kjell-ola.kleiven@rignorge.no
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits