Sex-tjenester og spåkoner med «cash» i krystallkulen


Sex-tjenester, hvitvasking og spåkoner med «cash» i krystallkulen

- Svarte penger blir forsøkt vasket hvite på smarttelefonen, ved nettbrett eller via skurkens online pengeoverføringsapplikasjoner. Taperen er samfunnet, eller sagt med andre ord. Deg og meg!

Hvitvasking er en direkte trussel mot ditt og mitt Norge

Hvitvaskingstrender
De siste årene har det vært en allmenn oppfatning i Norge at hvitvasking av svarte penger skjer gjennom kontantintensive bransjer, men verden er i stadig forandring, og vi ser nå at avanserte metoder som inkluderer aktiv bruk av teletjenester knyttet til selskaper i skatteparadiser brukes for å flytte penger over landegrenser. Trenden er også at såkalte «online lommebøker» benyttes av de som vil flytte penger uten spor eller bånd til opphavsmannen.

Systemene som skal avsløre hvitvasking er nemlig ikke like avanserte i nye betalingskanaler som de er i den tradisjonelle banken, og ofte er de også ikke-eksisterende.
Her følger tre trender som benyttes stadig oftere av den moderne hvitvaskeren.

Sex, spåkoner og teletjenester
Det hele handler om en prosess der personer i Norge oppretter selskaper i utlandet som distribuerer tjenester av typen sex telefon, spåkone tjenester eller lignende. Disse tjenestene brukes til å flytte penger ved oppringning fra telefoner i Norge. På denne måten skaper de omsetning ved å ringe de overprisede tjenestene intensivt fra ulike nummere. Telefonene som brukes til oppringning knyttes til ulike forhåndsbetalte kontantkort.

Ofte er kontaktkort og telefonabonnement, som benyttes i slike operasjoner kjøpt ved bruk av falske identiteter, eller de er utstedt uten navn.
Narkopenger, eller annen svart økonomi kan ved bruk av trikset over fremstå som legitim selskapsomsetning i et valgfritt skatteparadis ved bruk av noe så enkelt teletjenester, og litt bandittlist.
Skummelt, effektivt og en trussel mot samfunnet.

SMS og telefonoverføringer
En annen tjeneste som er svært vanlig å benytte i forbindelse med hvitvasking og spesielt opp mot terrorfinansiering er pengeoverføringer via SMS. Slike tjenester har de siste årene blitt svært utbredt, og også de kriminelle har fått øyne opp for denne type overføringer.

Svarte penger er svarte penger selv om de lurer systemet.

Betalingsløsninger online

Den tredje formen for hvitvaskingskanal som blir stadig mer populær blant banditter er bruk av nettbaserte betalingsløsninger og e-lommebøker, og da gjerne i kombinasjon med tilhørende falsk faktura for kjøp av produkter og tjenester som ikke har funnet sted.
Økt fokus på hvitvasking i bank og finanssektoren har gjort sitt til at skurkene nå bruker disse nye og mindre hvitvaskings oppmerksomme bransjene.

All terrorisme og organisert kriminalitet har bånd til hvitvasking

Fremtiden for anti-hvitvaskingsarbeidet
Med innføringen av et nytt EU direktiv (det fjerde) for anti-hvitvasking basert på FATF anbefalinger i nær fremtid vil trolig også bransjene over måtte forholde seg til et strammere regelverk for finansielle tjenester. Så får vi bare håpe at norske myndigheter følger resten av Europa og implementerer dette som del av ny hvitvaskingslov her hjemme.

Inntil videre seiler den suspekte spåkonen, eller sex-telefon hvitvaskeren under piratflagg med cash i krystallkulen.

Saken er basert på en fersk studie fra Risk Information Group (RIG), datert november 2013.

Les mer om hvitvasking på www.hvitvasking.no

Tips meg gjerne om saker til bloggen:  Kjell-Ola.kleiven@rignorge.no 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits