Oslo Tinghus er ubeskyttet mot kniver, pistoler og håndvåpen


Fritt fram for håndvåpen i Oslo Tinghus

Oslo en liten Kardemommeby eller mer som Ville Vesten?

Bygningen som huset Norgeshistoriens største terrorrettssak, og som årlig dekker mer enn 10.000 rettsaker blir likevel ikke fysisk sikret mot bevæpnede personer.

Fortsatt kan hvem som helst bevege seg uhindret inn i bygget med både kniv og skarpladd skytevåpen. Dette er klart etter at Erna og Co skrinlegger adgangssikring av domstolen.
Den nye blå regjeringen trekker nå tilbake 33,3 millioner kroner som var foreslått til å etablere sikkerhets- og adgangskontroll i Oslo tinghus.

Prosjektets mål var å sikre tinghuset ved å innføre rutiner av samme kaliber som det man i dag har på landets flyplasser.

Det er mange sinte mennesker i et tinghus!

Få steder i Norge er mer utsatt sikkerhetsmessig utsatt når det gjelder potensielle konflikter enn Oslo tinghus. Likevel har den nye blå regjeringen valgt å skrinlegge prosjektet som skulle sikre tinghuset og dets besøkere mot mulige angrep.
Konsekvensen vil være at bevæpnede personer eller andre med skumle hensikter har fri tilgang til tinghuset med både kniver, pistoler og andre våpen. I praksis betyr dette at deltakere i konflikter som behøver beskyttelse som eksempelvis vitner, voldsoffer, eller andre i utsatte posisjoner ikke vil kunne føle seg trygge i Tinghuset.

Det er ikke bare i forbindelse med straffesaker at det kan oppstå alvorlige episoder. Like utsatt kan sivile saker om barn, familie og økonomi være, og risikoen er ikke alltid like enkelt å forutse i disse tilfellene.

Når vi nå vet at trusselbildet i det norske samfunnet blir stadig mer kompleks, og at organiserte kriminelle, og ulike terrornettverk i større grad enn tidligere også er til stede i det norske samfunn, så er det å la Tinghuset være en åpen arena for våpen som ekstrem-sport å regne. Dette kan bare gå galt!

Det hjelper ikke å late som om vi bor i Kardemommeby om virkeligheten viser seg å være mer som den Ville Vesten.

Et usikret tinghus i 2013 er ren galskap, og den eneste som tjener på dette er Kjell Kriminell. Om han ikke blir drept først da!

Tips meg gjerne om saker:  Kjell-Ola.kleiven@rignorge.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits