Her er Norges dårligste betaler

Personen har hele 81 betalingsanmerkninger, og bor i Drammen

I det moderne forbrukssamfunnet er muligheten til å handle på kreditt nærmest en nødvendighet, og enten man skal bytte mobilabonnement, tegne boliglån, leie bolig eller søke ny jobb vil en kredittvurdering kunne finne sted.

Et avslag på søknad om kreditt kan føles som et slag i ansiktet, og selv om kreditt ikke er en menneskerett så vil et avslag kunne påvirke din personlige handlefrihet. En handlefrihet som de fleste av oss i 2013 tar som en selvfølge.

Det er mange som lurer på hva som egentlig skal til for å få et avslag på kreditsøknad. Er det slik at den utbetalte regningen som du eller jeg har liggende i skuffen kan være forskjellen på lån og ikke lån? Svaret er ganske enkelt.

I denne bloggen har jeg forsøkt å forklare de enkleste, og mest sentrale prinsippene ved kredittopplysningsselskapenes modeller.

Selv om det ikke finnes noen fasitsvar, som gjelder i alle kredittmodeller, så er mye ren logikk, og de fleste modellene bygger på de samme statistiske prinsippene.

Grovt sett kan man si at visse kjennetegn gjør seg gjeldende for personer som ikke betaler regninger i tide, og om vi skal generalisere basert på de mest overliggende trendene, så vil en typisk dårlig betaler se slik ut:

Mann, ustabil lønn, 36-45 år, bor i Nord-Norge eller sentralt på Østlandet, ustabil økonomi, tjener i perioder svært godt, singel.

Personen som per dags dato er Norges dårligste betaler har andre kjennetegn. Kvinnen som har hele 81 betalingsanmerkninger, er fra Drammen, er født i 1974 og er dermed 39 år gammel (Kilde: Bisnode)

Nedenfor har vi beskrevet de viktigste elementene i en kredittsjekk, og selv om det meste bygger på statistikk så er det meste av dette også ren logikk.

Gjeld & Betalingsanmerkninger

Det er høyest andel personer med betalingsanmerkninger i aldersgruppen 36-45 år. Her er 62.551 personer registrert med anmerkning. Det tilsvarer 28 prosent av alle som har betalingsanmerkninger i Norge (Kilde: Bisnode).

Personer i denne aldersgruppen har den høyeste gjeldsbyrden, og det er nok en av forklaringene til at de kommer dårlig ut. Det er en del som lever over evne, noe som kan resultere i anstrengt økonomi og betalingsanmerkninger

Dette sier kredittopplysningselskapet Bisnode om betalingsevne og vilje

Faktorer som påvirker din kredittscore negativt, ifølge kredittopplysningsselskapet Bisnode:

- Overtrekk av konti, sene innbetalinger av regninger og lignende.

- Aktive betalingsanmerkninger, dvs. inkassokrav eller lignende som ikke er oppgjort.

- Alvorlige betalingsanmerkninger som insolvens eller gjeldsordning.

- Store svingninger i inntekten, noe som indikerer en lite stabil økonomi. En lønnsøkning er like negativt i modellene som en lønnsnedgang.

- Hyppig flytting, siden dette statistisk betyr høyere kredittrisiko.

- Enkeltpersonforetak med betalingsanmerkninger, da dette er å betrakte som personlige forpliktelser.

Betalingsevne og vilje handler i kredittopplysningselskapenes modeller om stabilitet, og alt som kan tyde på at du lever et mindre stabilt liv vil og kan bli brukt mot deg.

Til slutt vil jeg si følgende. Om du har fire av fem tegn på å være en dårlig betaler så er du ikke nødvendigvis det. En automatisert kredittmodell vil alltid ta feil, og et avslag kan bare tyde på at du må dokumentere din økonomi bedre.

Lykke til!

 

Stikkord:

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits