Nye EU sanksjoner mot Hezbollah

 


HEZBOLLAH - SANKSJONER

EU har besluttet å innføre finansiellesanksjoner mot Hezbollah, og om vi skal legge gruppens finansieringsmodell til grunn vil det være naturlig å anta en bred sanksjonsmodell med full blokkede av alle assosierteselskaper. Så langt dekker EU sanksjonene kun gruppens militæreenhet.

Hezbollah har over tid tjent gode penger på salg av forfalskede medisiner i EU området og Midtøsten. Distribusjonsnettverket består hovedsakelig av Hezbollah assosierte selskaper der gruppen direkte eller indirekte har en majoritetsandel på eiersiden. Midlene fra aktiviteten har vært viktig i å bygge et fundament for gruppens militære aktivitet. 

Hezbollahs leder Hassan Nasrallah har så langt kritisert EU's ledelse for deres beslutning om å pålegge sanksjoner. Han mener at beslutningen vil kunne gi Israel et lovlig alibi til å føre  krig. Dette fordi EU ved de nye sanksjonene beveger seg nærmere USA og Israel.

Det er ventet at de første EU sanksjonene vil bli fulgt opp med reisesanksjoner for gruppens ledelse, såkalt "travel bans". De finansielle sanksjonene vil trolig bety mye for gruppen som har mye av sin finansielle base i Europa. Donasjoner herfra har over tid utgjort en vesentlig del av gruppens finansielle tyngde. Reisebegrensninger vil komplisere gruppens virksomhet ytterligere.

EU sanksjonene kommer på toppen av en rekke problemer som den siste tiden har utfordret Hezbollahs ledelse. Blant annet har krigen i Syria bidratt til at de ikke lenger får regelmessig våpenleveranse fra Iran. De har også blitt beskyldt for å stå bak drap ev Israelere i Bulgaria, og flere muslimske grupperinger har trukket sin støtte til gruppen.

Hezbollah som gruppe er både det største libanesiske partiet, og den ledende militante organisasjonen i området. Når EU nå strammer grepet legges det nå i Europa vekt på at dette ikke på noen måte skal gi konkurransefordeler for andre tilsvarende grupper i området.

Om EU skulle velge å finansielt fryse virksomheten til Hezbollah assosierte virksomheter i Europa vil amerikanske myndigheter ha listen klar. 

Siste ord i saken er ikke sagt, og jeg spår utvidede EU sanksjoner mot gruppen i løpet av kort tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits