Fiffig tallfiksing lurer Norge

 Inter prising og handelsbasert hvitvasking

Hvorfor ta ut utbytte med utbytteskatt i Norge, når pengene ved litt fiffig triksing kan nytes i et valgfritt skatteparadis? Slik tenker stadig flere, og det gjør «Inter prising» til en het potet for norske myndigheter. Det hele er kriminelt enkelt!

Lite er bedre egnet til å flytte penger inn eller ut av et land skattefritt enn «Inter prising». Utbytteskatt i Norge kan for enkelte ved simple grep byttes ut med fest måltid i et skatteparadis om du trykker på de rette knappene. Alt du behøver for gjennomføring er en konsernstruktur som tillater fakturering på tvers, og med litt kreativitet har et potensielt skattekrav blitt borte.

Du trodde kanskje at «transfer pricing» også kalt «Inter prising» ikke vedrører deg? Tro igjen. Hver eneste dag flyttes varer og tjenester jorden rundt. Hver dag flyttes produkter inn og ut over Norges grenser. De fleste med riktig pris, volum og kvalitet. Det er imidlertid en markant endring i globale selskapers bruk av prinsippet Inter prising. I en stadig mer kompleks verden er ikke alt like transparent lenger. Dette utnyttes til det fulle av kyniske forretningsfolk med skatteplanlegging eller ren juks som virkemidler.

Dokumentasjon endres eller manipuleres for å oppnå maksimalt utbytte. Taperen er den jevne skattebetaleren.  

Inter prising er et av de mest aktuelle temaene innen internasjonal beskatning. Taperen er skattebetaleren som blir rundlurt av stadig mer lumske triks. La meg gi dere et eksempel. Selskap A selger på papiret en vare til selskap B i samme konsern. Varen flyttes gjennom en rekke land og etterlater seg fantastiske muligheter til finansiell triksing underveis. Varens pris, volum eller kvalitet endres og manipuleres. I noen tilfeller økes et produkts verdi på papirene. I andre tilfeller endres volum eller prisen synker. Manipulering med dokumentasjon gjøres systematisk. Motivene kan være så mange. I noen tilfeller ønsker man å flytte verdier fra et selskap til en annen med lavest mulig risiko og kost. I andre tilfeller unndrar med skatt ved å senke eller høyne en vares verdi eller volum. Papiret som følger varen harmonerer ikke med virkeligheten. I mange tilfeller kan en vare endre pris gjennom en rekke fordyrende ledd. Ledd som ikke har noen praktisk nytte annet enn for selskapet som melker systemet. Leddene er bare lagt inn for å øke fortjenesten, men de har ingen reel verdi.

Internasjonal handel er også perfekt skalkeskjul for hvitvasking av penger. Enkelte kriminelle nettverk har skjønt mekanismene bedre enn andre. Vi har i senere tid sett at falsk dokumentasjon har blitt utformet på varer som aldri er produsert eller solgt. Varene finnes bare på tollpapirene og målet bak svindelen kan være alt fra tollrefusjon eller refusjon av merverdiavgift til heving av lagerleie for en vare som aldri har eksistert. Vi har nylig sett et norsk eksempel der et selskap fakturerte en tilknyttet bedrift for oppbevaring av et produkt. Lagringen skulle ha foregått i Canada. Problemet var bare at produktet ble sendt direkte fra USA til Norge. Oppbevaringen i Canada fantes bare på papiret. Lagerbygningen fantes heller ikke. Det viste seg å være en bolig.

Andre tilfeller av lignende triksing er salg av varer til en bedrift som ikke harmonerer med produktet som kjøpes eller selges. Dette gjøres ofte i hvitvaskingsoperasjoner der produkter brukes som alibi for en transaksjon.

Inter prising omfatter kort sagt prising av varer, tjenester, immaterielle rettigheter samt finansielle instrumenter ved transaksjoner mellom beslektede selskaper. Hovedregelen for Inter prising er at prisene skal fastsettes etter prinsippet om armlengdes avstand; det vil si at prisene som settes på konserninterne transaksjoner skal være i samsvar med det to uavhengige parter ville ha avtalt i sammenlignbare situasjoner. Skjer dette i praksis? Vel i mange tilfeller kan vurdering av prisen for et produkt eller en tjeneste være nesten umulig å finne ut av. Tillegg som ved første øyekast kan virke helt naturlige er i praksis fiktive kostnader kun fabrikkert for å gi gevinst. Det er selvfølgelig ikke alle som misbruker muligheten som ligger i den globale handelen men mange har funnet smutthull som øker avkastning med minimal risiko.

I Norge innførte vi kontrollrutiner for dette i 2008, men det er på langt nær alle som følger spillereglene og som med alle regler finnes det smutthull. Reglene om internprisingsdokumentasjon trådte i kraft 1. januar 2008. Det ble innført særskilt oppgaveplikt (RF-1123) for skattytere i interessefellesskap samt særskilt krav til internprisingsdokumentasjon for skattytere som inngår i større konsern. Så langt har 60 nasjonale myndigheter i ulike land utformet tilsvarende regler.

Så vil tiden vise hvem som vinner kattens lek med musen. Så langt kan det se ut som jakten nettopp har begynt.

 

Stikkord:

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits