Det finnes terrorceller i NorgeHjemvendte terrorister er fremtidens trussel mot Norge

De siste årene har vi sett en trend der norske borgere har reist ut i verden for å delta under terrortrening i fjerne land.  Norske borgere har utsatt seg selv for ekstrem fare ved å reise til hjørner av verden der et menneskeliv ikke er verdt mer enn de materielle gjenstandene det bærer.

Med In Amenas litt på avstand vil nok mange tenke at terrortrusselen mot Norge og Norske interesser er tilbake til normalt, men hva hender når hjemvendte nordmenn med kamptrening og erfaring fra hellig krig på fjerne kontinenter møter norsk hverdag? Hva hender når individer med spesialtrening i terror skal vise norske ekstremistmiljøer hvordan den nylig tilegnede kunnskapen kan brukes i praksis?

Tidligere har mange her hjemme antatt at terrortrussel i Norge er synonymt med utenlandske terrorister som tar turen til Norge for å gjennomføre grufulle handlinger. Mange har nok sett for seg et trusselbilde der vi som i tidligere tider har hatt et klart fiendebilde i en nasjon eller en folkegruppe. Et slikt trusselbilde har i mine øyne gått ut på dato.

Siden 09/11 har flere av verdens ledende terror nettverk vokst seg sterke i store deler av vesten. Lokale grupper med liten eller løs tilknytning til den sentrale ledelsen i det enkelte nettverk har funnet grobunn lokalt i en rekke nasjoner. Om vi tar for oss en gruppe som AQIM, så har denne blant annet kjente «celler» i Italia, Spania, England og Holland. I tillegg har den i følge tjenesten world-check også bånd til Norge.

En slik geografisk spredning er ikke bare gjeldende for AQIM, men også for en rekke andre grupperinger. Med tilstedeværelse i en rekke sterke vestlige økonomier har nettverkene fått en betydelig finansiell kanal som kan bidra til ytterligere styrking av deres posisjon. Midler innsamlet av sympatiserende «celler» i nord forvandles til våpen i sør.  Det hele kalles aktiv geografisk basert terrorfinansiering! Slike grupper har gjerne blod som sitt primære verktøy i kamp for radikale politiske syn. Det er liten tvil om hva de innsamlede midlene brukes til. Det er likevel flere relevante spørsmål som står ubesvarte.

Hva skjer når slike grupper ikke lenger bare bruker «cellene»  i nord til finansiering men også som slagmark? Hva skjer den dagen handlinger som vi kjenner fra fjellene i Afghanistan flyttes til Oslo sentrum?

Det fins terrorceller i Norge, som foreløpig har bidratt til terror andre steder enn på norsk jord. Det er naivt å tro at «slagmarken» ikke vil bli flyttet hjem til Norge i den nærmest fremtid.

Det nordiske samfunnet er et åpent tillitsbasert samfunn og vi har langt færre kontroll mekanismer enn land som har hatt et mer utrygt risikobilde. Mens USA og England befinner seg i andre enden av skalaen med tette og til tider rigide forsvarsmekanismer, så er vi her hjemme ekstremt sårbare. Den tilliten som gjør de nordiske landene så fantastiske å leve i kan fort bli vår akilleshæl.

I går ble det gjort kjent at Nordens største bank, Nordea har fått tretti millioner kroner i bot av det svenske finanstilsynet for manglende kontroll av kunder. De har fått boten fordi banken ikke kjenner sine svenske kunder godt nok. I den svenske delen av banken har man rett og slett glemt å sjekke om individer som gjør transaksjoner og overføringer fra Sverige er å finne på internasjonale terror, eller sanksjonslister. Banken vet dermed ikke om terrorister misbruker banken til å flytte penger.

Mitt spørsmål er da følgende. Om Nordens største bank ikke tar dette på alvor, hvem gjør det da?

Terror koster som kjent penger å organisere og om vi klarer å knekke den ved selve finansieringen så vil etterspillet bli langt enklere. Mindre midler fra nord gir færre våpen i sør.

Breivik beviste 22.juli hva ren ondskap iscenesatt av en enkelt person med et fordreid syn på virkeligheten kan gjøre.  Han satte Oslo i flammer og viste en hel verden hvor sårbare vi er når et enkelt individ angriper en stat basert på tillit. Kunne man fanget opp Breivik? Neppe! Men vi kan for fremtiden sørge for at man i de nordiske landene blir best i verden på kontroll av finansielle transaksjoner.

I tillegg bør individer som reiser på terrorskole bli behandlet deretter. Selv om en manns terrorist er en annen manns frigjører, så bør vi her i nord ha nulltoleranse for menneske drap. Terror bør ikke få fritt spillerom på norsk jord. Vårt samfunn er for godt til det!

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

Kjell-Ola Kleiven - Ikke alle blogger kan være rosa

39, Oslo

CEO & Managing Director, Risk Information Group (RIG Nordic & Baltic) Samfunnsengasjert leder og risikomann med sans for det skrevne ord.

Kategorier

Arkiv

hits